آجیل
خشکبار
چایخانه
سوغاتی
خانه و آشپزخونه
رژیمی
تنقلات
بسته های کادویی
روژه
نصب اپلیکیشن روژه

راهنمای نصب اپلیکیشن روژه

iPhone

برای نصب اپلیکیشن روژه بر روی iOS از مرورگر safari 11 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار پایین دکمه "share" رو انتخاب کنید
 2. منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد در قسمت بالا روی Add کلیک کنید
iPad

برای نصب اپلیکیشن روژه بر روی iOS از مرورگر safari 11 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار بالا دکمه "share" رو انتخاب کنید
 2. منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد در قسمت بالا روی Add کلیک کنید
Chrome

برای نصب اپلیکیشن روژه از کروم 76 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار بالا دکمه رو انتخاب کنید
 2. از منوی بازشده گزینه "Add to Home screen" را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد بر روی Add کلیک کنید
Samsung Internet

برای نصب اپلیکیشن روژه از نسخه 4 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار منو (در گوشی پایین و در تبلت بالا) دکمه رو انتخاب کنید
 2. از منوی بازشده گزینه "Add page to" را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد بر روی گزینه Home screen کلیک کنید
 4. در مرحله بعد بر روی Add کلیک کنید
Firefox

برای نصب اپلیکیشن روژه از فایرفاکس نسخه 68 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار بالا دکمه رو انتخاب کنید
 2. از منوی بازشده گزینه "ADD TO HOME SCREEN" را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد بر روی Add کلیک کنید
PC

برای نصب اپلیکیشن روژه از ویندوز 10 و مرورگر کروم 70 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار بالا دکمه رو انتخاب کنید
 2. از منوی بازشده گزینه "Install Rujeh App..." را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد بر روی Install کلیک کنید
Mobile

برای نصب اپلیکیشن روژه از ویندوزموبایل 10 و مرورگر کروم نسخه 70 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار بالا دکمه رو انتخاب کنید
 2. از منوی بازشده گزینه "Install Rujeh App..." را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد بر روی Install کلیک کنید

برای نصب اپلیکیشن روژه بر روی مک از مرورگر کروم نسخه 73 یا بالاتر استفاده کنید

 1. در نوار بالا دکمه رو انتخاب کنید
 2. از منوی بازشده گزینه "Install Rujeh App..." را انتخاب کنید.
 3. در مرحله بعد بر روی Install کلیک کنید